Razvoj i upravljanje
projektima nekretnina


Usluge u procesima koje vodi JAI tim po pravilu počinju strateškim planiranjem. U tom smislu analiza najbolje iskoristivosti sa jedne strane i tržišnog okruženja sa druge, pružaju ključne informacije za sastavljanje uputstva projektantima za razvoj konceptualnog rešenja, naravno, u okvirima ograničenja urbanističko-tehničkih parametara ostvarivih za predmetnu lokaciju.

Nakon usvajanja jednog, ili više alternativnih koncepata, stručnjaci koje JAI angažuje vrše njihovo testiranje kroz detaljne finansijske modele. Modeli sadrže najbitnije informacije za investitora koje doprinose struktuiranju finansiranja, proceni isplativosti projekta i planiranju dinamike investiranja. Kada se investitor opredeli za koncept budućeg projekta zapravo bira određeni finansijski model zasnovan na njegovoj poslovnoj logici. Takođe se u pregovore sa bankom – nosiocem projektnog finansiranja – ulazi sa svim neophodnim podacima koji utiču na parametre finansijske strukture projekta.

Prilikom razvoja velikih projekata od suštinske važnosti je poznavanje tržišnih okolnosti, iskustvo u razvoju takvih projekata i postojanje tima koji u interaktivnom radu sa ostalim učesnicima dolazi do najbolje strategije. Ovakav pristup omogućava da Investitor ostvari projekat koji je maksimalno isplativ u okvirima uslovljenosti date lokacije. JAI štiti interese investitora i može ga predstavljati u pregovorima sa svim ostalim učesnicima procesa kroz analizu tržišta pružaoca usluga, projektanata, izvođača i dobavljača, vođenje tenderskih procedura, ugovaranje usluga i nabavke, koordinaciju svih činioca procesa, kao i praćenje ispunjenja njihovih obaveza. JAI predstavlja produženu ruku klijenta i omogućava da se umanje svi potencijalni rizici koje nosi kompleksnost razvoja velikih projekata.

JAI je menadžment partner grupaciji kompanija pod zajedničkim brendom Homes & Villas, opredeljenim za razvoj luksuznih stambenih objekata na ekskluzivnim lokacijama u Beogradu. Svi objekti Homes & Villas se odlikuju vrhunskim dizajnom, materijalima, opremom, kao i kvalitetom i savremenošću organizacije stambenog prostora.

Kontakt


JAI Development&Consulting d.o.o.


Adresa
Žorža Klemensoa 37, 11000 Beograd, Srbija

  Kontakt

  Žorža Klemensoa 37
  11000 Beograd
  Srbija
  +381 011 27 61480
  office@jai.rs  Copyright © 2020 JAI